Libraria

LIBRARIA UNIVERS-D JU OFRON CDO METODË QË DËSHIRONI

Libraria Univers-D është e vetmja librari në Durrës e cila ofron metoda për mësimin e gjuhëve të huaja, të shoqëruara me CD dhe e-book.Ofron artikuj të kategorive të ndryshme për cdo moshë dhe cdo gjuhë.

 • Metoda për mësimin e gjuhës Angleze
 • Metoda për mësimin e gjuhës Gjermane
 • Metoda për mësimin e gjuhës Italiane
 • Metoda për mësimin e gjuhës Frënge
 • Metoda për mësimin e gjuhës Shqipe
 • Metoda për përgatitje të provimeve të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare
 • Metoda të librave të gjuhëve të huaja shkollore
 • Libra jashtëshkollorë në shqip dhe anglisht
 • Fjalorë për cdo gjuhë
 • Tekste plotësuese për mësuesit e nxënësit
 • Libra vizatimorë
 • Enciklopedi në shqip e anglisht
 • Romane
 • Libra të drejtësisë
 • Libra për mjeksi

Shtëpitë botuese më të njohura me të cilat ne punojmë: Express Publishing,Macmillan, Klett, Hachette, Edlilingua,Eli,Hueber