Online

Përmes teknologjisë së avancuar mësimi online është lehtësisht i arritshëm pranë qendrës sonë.
Nuk ka rëndësi se ku ndodhesh,përgatitja dhe cilësia e mësimit është gjithmonë e njëjtë.

Mësimi i zhvilluar online me të gjitha moshat dhe të gjitha nivelet

Gjuhët të cilat po punohen online:

  • Anglisht

  • Italisht

  • Gjermanisht

  • Frëngjisht

  • Shqip